W naszej ofercie mamy róznież system monitorowania wagonów/ składów kolejowych.

Usługa dla poprawy wydajności, jakości i bezpieczeństwa przewozów towarów.