Kompletne wyposażenie sal w urządzenia audio-wideo, nowatorskie systemy rozwiązań, zabudowa katedr, urządzenia sterujące, ekrany projekcyjne